Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Tilläggsisolera eller ej?

Frågeställare: Kulan

Vi har ett stenhus(enstenstegel) i skåne, idag är det tilläggsisolerat på insidan sen ca 30 år tillbaka. Det har fått konsekvenser och nu ska isoleringen bort. Delar av putsen(spritputs) måste repareras.

Ska vi tilläggsisolera på utsidan och i så fall hur? Har funderat lite på träullsplattor, men hur mycket isolerar de egentligen?

Hur mycket nytta har den invändiga isoleringen gjort rent värmemässigt. Om man ställer förlusten av tilläggsisoleringens kapacitet mot vinsten att få tillbaka värmelagringskapaciteten i ytterväggen, hur mycket tjockare tröja behöver vi?

Vi värmer idag med täljstenskamin och luftvärme.

Expertsvar
Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Arkitekt

Ditt förslag att tilläggsisolera utvändigt med träullsskivor tycker jag är ett utmärkt lösning. Det är tekniskt mera lämpligt att isolera på utsidan än insidan av den anledning som du själv också antyder att du då får nytta av tegelväggens värmelagrande förmåga. Träullssivan är en bra putsbärare som isolerar hyfsat bra och som inte kan mögla och är diffussionsöppen. Hur tjockt du skall komplettera med blir en avvägning mellan energikraven och utseendet. En tjock påbyggnad utvändigt leder ofta till att huset tappar sin form och goda proportioner i förhållande till takutsprång fönstersmygar och socklar. Att åtgärda även detta innebär mycket arbete och därmed kostnader. Isoleringsförmågan hos träullsplattor är endast 1/3 av motsvarande tjocklek mineralull. Men det finns så många andra fördelar med träullen så välj gärna denna lösning. Byggnadsvårdsföreningen ger ut en bok om energieffektivisering i gamla hus till sommaren. Håll ögonen öppna eller gå med i föreningen så får du information om den.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!