Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Tilläggsisolering och ftx

Frågeställare: Hans

Funderar på att ta bort befintligt vindsgolv och isolering för att lättare kunna installera ftx, dra el och fälla in lampor. Befintlig isolering består av sågspån ca 15-20cm. Misstänker dessutom att delar av sågspånet kan vara fuktskadat då det öppna expansionskärlet hade rostat sönder. Jag tror att tidigare ägare kopplade ur det öppna expansionkärlet då man bytte från oljeeldning till luft-vattenvärmepump. Min tanke är sedan att isolera med 45-50 mm isolerskivor mot boutrymmet där bla elrör kommer att vara förlagda, ångbroms/luftspärrpapp och 300-400mm träfiberisolering. Har inte möjlighet att placera ångbromsen/luftspärrpappen direkt mot bostadsutrymmet då det finns tusentals småspik som skulle punktera den. Huset är från senare delen av 1930-talet. Bör jag ens fundera på att installera ftx? Tanken är att ha ett litet undertryck i bostaden, dock med möjlighet till övertycksfunktion i samband med tex eldning.

Expertsvar

Bra att du vill tilläggsisolera vindsbjälklaget. Det är en enkel och relativt effektiv energieffektiviseringsåtgärd. Men jag tycker du skall fundera ett varv till innan du gör alltför omfattande åtgärder. Om du inte har någon fukt eller lukt så kan du låta sågspånet ligga, då har eventuell fukt vädrat ut. Men om du rör runt i det skall du använda andningsmask, det finns damm och sporer som kan vara skadliga för luftvägar. Elkablar behöver du inte "gräva ned" och ångbromsen kan du lägga ovanpå innan du lägger på tilläggsisoleringen. Beträffande isoleringstjockleken kan det vara bra att läsa artikeln Tilläggsisolera - men inte för mycket! i vår artikelbank. Tänk på att det är viktigt att det inte blir något luftläckage från bostadsvåningen. Köp en enkel hygrometer så att du kan läsa av RH under första året. Fler energispartips hittar du i Energiboken.

Om du värnar ditt hus 30-talskaraktär är infällda lampor kanske inte helt rätt, de tillhör ett inredningsideal som som är i ropet just nu och funkar bättre i de moderna, avskalade miljöerna. Om du hade tänkt hallogenlampor får du också tänka på att installationen kan bli väldigt varm om den är kringisolerad vilket i sin tur betyder att varken armatur eller lampor håller så länge.  

En installation av FTX, dvs från- och tilluftsventilation med återvinning, är sannolikt onödig i den här typen av hus. Om du inte har radon då det kan vara en av flera möjliga lösningar. Annars är investeringen stor och effekten osäker. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!