Räddad

Tekniska nämndhuset, Kungsholmen

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Uppdatering mars 2016: Ur SVT Nyheter 12 mars 2016: "Det blir ingen rivning av Tekniska nämndhuset, eftersom det blir för dyrt att flytta förvaltningarna till nya lokaler i Johanneshov."

Tekniska nämndhuset kan rivas och bli bostäder, ett led i Stockholm stads arbete med att flytta kommunala förvaltningar från innerstaden för att frigöra attraktiva tomter för nya bostäder. Byggnaden uppfördes åren 1962-65 efter ritningar av arkitekt Nils Sterner. Entrékorridoren är utsmyckad med stengodsreliefer av konstnären och designern Gunnar Larson. Den har ”grönklassats” av Stockholms stadsmuseum – vilket innebär att den är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Enligt planerna byggs Tekniska nämndhuset antingen om till bostäder eller rivs för att ge plats åt helt nya bostadshus.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!