Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Tegelrör för avledning av dagvatten under mark

Frågeställare: Sanna Andersson

Download IMG_0682.jpg

Hej! På vårt hus har vi utkastare som kastar ut dagvattnet direkt på marken vid husknuten. När det regnar mycket bildas ibland en liten pöl i närheten till knuten. För att undvika ev. fuktproblem som detta kan medföra tänkte vi leda bort dagvattnet från stuprören genom att gräva ner rör i backen, som sedan går ut mot ett dike/ gammal väg som ligger ca 7meter från huset. Se bild. Vi undrar om det går att genomföra detta enligt skissen nedan. Samt om man istället för plaströr kan lägga gamla tegelrör i backen som leder bort vattnet. Om detta är möjligt, vad ska man tänka på när det gäller utförandet?

Expertsvar

Tyvärr går det inte att öppna din bild så svaret blir allmänt.

Man skiljer på markavlopp som ligger relativt ytligt och skall leda bort vattnet från takavvattning och dräneringsrör som skall fånga upp vatten från vattenrik mark och leda bort och fördela överskott runt husets grund.  Ett modernt plaströr, s.k. markavlopp, är helt tätt och slätt och har normalt en större diameter än äldre dräneringsrör i tegel. Dessa egenskaper är bra för att leda bort vattnet från huset. Rörtegel användes i första hand som en dräneringsledning runt husgrundens botten, ungefär som nutida dräneringsrör med små hål. Funktionen är att vatten från marken runt huset kan tränga in i ledningen och rinna bort mot lägsta punkten, ofta en stenkista eller dräneringsbrunn. Under tidigare delen av 1900-talet användes betongrör med falsade anslutningar som markavlopp för att leda bort vattnet utan att det kunde sippra ut på vägen.

Om man inte vill använda plaströr och använder rörtegel som markavlopp från stuprännorna blir det inte tätt och det finns större risk att löv och barr fastnar på vägen och sätter igen ledningen. I och med att markavlopp i motsats till källargrundsdränering ligger nära marknivå finns också större risk att rötter växer in i ledningen. För att undvika igensättning av jord och (fördröja) att rötter inte växer in och är det viktigt att lägga singel runt röret och en täckande fiberduk runt singelbädden. 

Det är alltid bra att montera en lövsil ovanför mark så att inte löv och barr rinner ned i ledningen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!