Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Takfot med eller utan luftspalt?

Frågeställare: Magnus

Jag har byggt om taket till en farstu/skafferi/badrumsdel från balkong till tak med fall åt tre håll på vårt hus från 1911 pga rötskador i tak/balkongkonstruktionen.

Jag har tänkt isolera med ekofiber (tidigare isolering var med sågspån och byggt som en trossbotten).

Ska jag bygga med eller utan luftspalt under takfoten? (Gavelventil går inte att sätta då det inte finns några gavlar på det nya taket.)

Taket täcker ett badrum, en farstu och ett skafferi. Farstu och skafferi är ouppvärmda. Badrummet är uppvärmt och används sparsamt.

Ska jag använda "åldersbeständig" plast som fuktspärr i den del av taket som täcker badrummet? Eller ska jag undvika plast?

Övriga tips och råd?

Expertsvar
Ove Kummel

Ove Kummel

Länsombud

Sannolikt ska taket plåtkläs. Detta kan bli alltför tätt för att inte montera luftspalt. Det räcker med 10mm och öppet i takfot. Bra med folie i badrummet också.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!