Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Ta bort plåtfasad och isolering- kan man kallställa då?

Frågeställare: Nina & Camaron

Hej! Vi har ett trähus på Gotland byggt 1916 där de förra ägarna har satt på en plåtfasad. Denna skulle vi nu vilja plocka bort, delvis av estetiska skäl, men också för att vi misstänker att husets ventilation lider av det. Huset såldes som vinterbonat men då det var ett dödsbo vet vi lite om vad som gjorts, förutom en dränering 2016. källaren är på gränsen till fuktig och det finns gamla träskadeinsektsangrepp här och och var i huset. källartaket är täckt med mineralull som har svällt och hänger. bakom fasadplåten kan vi se ett tunt lager plast och något tunt isoleringsmaterial samt en träfasad som ser fin ut på södersidan och tycks vara målad med linoljefärg. Huset värms med direktel och verkar inte ha något isolering alls under taket där vi kan komma åt att titta. förra vintern hade vi elementen på och luftavfuktare som gick i källaren vilket blev väldigt dyrt. Vi skulle föredra att använda huset på somrarna och kallställa det på vintern om möjligt. Nu till vår fråga: kan det stämma att fuktproblemen i huset kan försvinna om vi tar bort plåten och mineralullen, alltså avisolerar? skulle vi då kunna kallställa huset med gott samvete? Vi vill gärna slippa luftvärmepump som är vår andra utväg. finns det någon annan utväg? tack på förhand!

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är svårt att förutsäga hur klimatet kommer att ändras genom de angivna åtgärderna. Det finns fler faktorer som också spelar in som till exempel markfukt, otätheter i klimatskalet eller igensatta frånluftskanaler. Även om det inte är vackert med sekundära plåtfasader så brukar de vara luftade och bidrar normalt snarare till att skydda underliggande fasader från väder och vind. Värre är om källaren är felaktigt ventilerad, ventilationsöppningar har satts igen, takavvattningen inte har letts bort från huset och så vidare. Beskrivningen av mineralullen i taket på källaren låter som man har försökt att komma till rätta med kalla golv i bostadsvåningen och den bör tas bort eftersom den tar upp luftfuktighet och blir fuktig. Tilläggsisolering av vinden är ofta en kostnadseffektiv isoleringsåtgärd som håller värmen kvar i huset. Ett tips är att köpa Energiboken som ger bra vägledning för vilka åtgärder som kan vidtas. Det finns många fritidshus som står kalla över vintern utan problem. Men man brukar rekommendera en stödvärme på några grader för att hålla fukten borta, framför allt om man förvarar täcken, textilier torrvaror och annat i huset. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!