Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Svartmögel i kattvind

Frågeställare: saramicke

Download bider_vind.pdf

Allmänt om huset; byggnadsår 1910; ventilation självdrag; uppvärmning olja/el men skall nu byta till pellets, 3 kalkelugnar och 1 vedspis; tilläggsisolerat (utvändigt och vind) 90-talet; isoleringen i vind är mineralull som ligger ut till takfot, har funderingar på att byta ut isoleringen på vinden mot lin alternativet cellulosa. Sitter en ventil på vardera gavel på vinden. Det finns ingen luftspalt bakom panelen eller uppe vid taktäckningen (pärlspont se bifogad bild). Det finns ej problem med mögel på vinden och krypgrunden är snustorr.

Problematiken; förekomst av svartmögel på väggar och tak i kattvinden samt påtaglig mögellukt som sätter sig i de saker som förvaras på kattvinden.
Kattvinden ligger innanför sovrummen (dörrar in till kattvinden från ett av sovrummen samt hallen). Vägg mellan boyta och kattvind är inte isolerat.

I somras öppnade vi upp ventiler i gavlarna på kattvinden efter rekommendation men detta har inte hjälpt. Vi funderar nu på om detta har förvärrat saken eftersom det gör temperaturskillnaden ännu större mellan rummen? Därför undrar vi om vi ska isolera mellanväggen för att hindra den varma fuktiga luften att nå kattvinden. Frågan är då ska vi sätta igen ventilerna igen (!?) och hur isolerar vi. Vi vill gärna använda linisolering eller någon annan "vänlig" isolering. Vi tänker att endast väggen mot boyta ska isoleras men behöver man vindpapp då, och på vilken sida ska den sitta? Måste vi även isolera mot golvet (stiger varm luft från undervåningen upp där)?

En annan tanke är om det är lättare att göra kattvinden varm för att få bort möglet?.. Då borde vi väl isolera mot ytterväggarna istället? Vi har dock inte tänkt sätta in någon radiator, behövs det?

Vi har även läst att mögel inte går att tvätta/hyvla bort utan att hela plankor måste bytas ut. Men det verkar finnas många skolor.. Vi vill ju helst ha kvar originalbrädorna av god kvalitet och tänker att man kan hyvla bort möglet, eller hur får vi bäst bort befintligt mögel?

Expertsvar

Hej Mikael
Usch, mögel är inte så mysigt. Om fukten på kattvinden kommer inifrån huset, vilket inte är osannolikt, så är det inte säkert att ventilerna hjälper. Problemet uppstår när den varma luften inifrån kyls av och inte längre kan binda den fukt den för med sig. Då kan ventiler ibland tom göra saken värre genom ytterligare nedkylning. Fukten kommer troligen både inifrån de närliggande rummen och nedifrån bottenvåningen. Isolera kan du göra både inåt och mot nedervåningen, men det hjälper dig bara ur energisynpunkt i de varma rummen. För att undvika fuktproblemen måste du stoppa fukten och det måste du ha ett tätskikt på insidan till (typ plast). Det är svårt att få det helt tätt när det inte görs från början. Det kunde kanske fungera att isolera mot yttertak/vägg och därmed göra kattvinden varm. Då bör där inte uppkomma något nytt mögel på kattvinden i alla fall. Mögellukten är däremot väldigt svår att bli av med. Har hört att man ibland sanerar mögelskador med ozongas för att få bort lukten, men jag vet inte hur bra det är.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!