Rivet

Stora Bommens svängbro (Osthyveln) i Göteborg

Ort: Göteborg

Den yttre svängbron vid Stora Bommen i Göteborg är rivningshotad av pågående byggplaner för området. Bron är Göteborgs första svängbro och kallas lokalt för "Osthyveln" för att den är så låg att passagerarna på turistbåtarna som passerar under bron får ducka. Bron uppfördes redan 1861 och tillverkades av Motala Verkstad. Den uppfördes som järnvägsbro för Södra hamnbanan, men är idag en vägbro i ett område som staden nu har stora utvecklingsplaner för. Bron ingår tyvärr inte i utvecklingsplanerna och är idag akut rivningshotad. På Facebook har det startats ett upprop för att stoppa rivningen och du kan stödja eller kommentera det på facebook.com/raddaosthyveln.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!