OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Stockholm

Gula listan - hotade objekt

Hotad

Bananhuset, Blåklinten 1

Det så kallade Bananhuset i Roslags-Täby, fastigheten Blåklinten 1, hotas av rivning. Det finns dock en överklagan finns för projektet, och rivninglov fattas. En...
Hotad

Hovings malmgård

Hovings malmgård byggdes 1770 av färgaren Hoving. Från 1841 bodde Lars Johan Hierta här och bidrog med entreprenörskapets utveckling, demokrati och...
Räddad

Pumpprovningen i Järla Sjö

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis...
Hotad

Byn Svartsjö

Byn Svartsjö med omnejd i Ekerö kommun är klassad som riksintresse för kulturmiljövård. I direkt anslutning till Svartsjö slottspark, ligger ett antal...
Hotad

Överjärva gård

Solna stad vill riva ladugården vid Överjärva gård. Gården var en av Stockholms största mjölkgårdar för hundra år sedan. Man hade eget mejeri och flera...
Hotad

Stigberget

En detaljplan för Ersta sjukhus möjliggör byggandet av en ny sjukhusbyggnad på 23 - 28 000 kvm inom sjukhusområdet. Detaljplanen har fått kritik från bland...
Hotad

Valdorshem Örby slott

Av stadsmuseet utpekat som troligen den första vilan som byggdes i Örby slott. Byggföretaget Svanberg och Sjögren vill bygga parhus på hela den stora tomten. Det...
Hotad

Liljeholmsbadet i Stockholm

Det populära pontonbyggda Liljeholmsbadet från 1930-talet hotas av rivning efter att det plötsligt stängts då stora underhållsbehov konstaterats föreligga. Vi...
Hotad

Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen

Rivningshot. I och med planerna på att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har rivningshot uppstått mot Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande...
Rivet

Högdalens skola

Skolan är ritad av Carl Nyrén och stod färdig år 1959. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt...
Rivet

Badhuset i Norrtälje

Det välbevarade badhuset i Norrtälje, uppfört 1958 efter ritningar av Bengt Gate, hotas av rivning. Den 16 juni väntas kommunfullmäktige anta detaljplanen som...
Rivet

Tetzlaffska huset i Vaxholm

Rivningslov har lämnats för ett 1700-talshus mitt i Vaxholm – Tetzlaffska huset i korsningen Torggatan-Trädgårdsgatan. Byggnaden är sedan tidigare utpekad som...
Räddad

Tekniska nämndhuset, Kungsholmen

Uppdatering mars 2016: Ur SVT Nyheter 12 mars 2016: "Det blir ingen rivning av Tekniska nämndhuset, eftersom det blir för dyrt att flytta förvaltningarna till nya...
Rivet

Sippans kiosk på Odenplan

Saxat ur artikel (se länkar) i Mitti Stockholm 21 september 2015”Redan 2009 slog exploateringskontoret fast att kiosken aldrig skulle kunna byggas upp igen. Det...
Räddad

Grafittimålningen Fascinate

Uppdatering dec 2015: Fascinate är nu officellt q-märkt och därmed den första svenska grafitiimålningen som fått sådan status. Spännande utveckling. /PS...
Hotad

Norrbergsskolan, Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik...
Hotad

Stationsbyggnader i Roslags-Näsby, Täby

De rivningshotade stationshusen i Roslags-Näsby består av en trävilla från 1905, vänthall/bostad åt stationsföreståndaren och dennes familj, samt ett nyare...
Räddad

Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott

Sedan Nordiska museet överklagat länsstyrelsens beslut att avstyrka rivningsansökan av Trädgårdsmästarbostaden har en privatperson, med stor kunskap och...
Hotad

Lidingöbro värdshus

Rivning pågår? Lidingöbro värdshus har gamla anor. I början av 1800-talet byggdes här en bro över till Lidingön och så småningom etablerades här ett...
Hotad

Fjärde gasklockan, Värtans gasverk

Rivningshot. Fjärde gasklockan i Värtans gasverk, uppfört 1932, i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm hotas av rivning. Värtagasverket levererade stadsgas till...
Rivet

Norra Station

Rivningshotad. I samband med den storskaliga exploateringen av Norra stationsområdet är bland annat Norra stations expeditionbyggnad, det s.k. Klockhuset uppfört...
Förvanskad

Biograf Draken

Rivning invändigt. Den klassiska biografen Draken vid Fridhemsplan från 1938, ritad av Ernst Grönwall, med sin konstnärliga utsmyckning av bland andra Isaac...
Räddad

Baldersvägen 44-48

Tomten på Baldersvägen 44-48, som tidigare ägdes av Frälsningarméns folkhögskola, har sålts till ett byggbolaget BTH-Bygg AB, som vill bygga nio trevåningshus...
Rivet

Aspuddsbadet

Aspuddsbadet rivs. Måndagen den 7 december påbörjades rivningen. Först revs den kulturminnesmärkta inredningen ut. Beslutet fattade stadsbyggnadsnämnden den 5...
Hotad

Stenhuset i Alsvik

Förfallet kan nu få ett slut då fastighetsägarna visat vilja att rusta upp huset. Byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och blev på 1800-talet...
Hotad

koloniområde vid Drevviken

Rivningshot. Stockholms kommun planerar att riva ett åttiotal kolonistugor från 1930-talet i Drevviken, intill Hökarängsbadet, och ersätta dem med bostäder. I...
Räddad

Susegårda

Förfall. Susegårda, intill Stavsnäs vinterhamn, uppfördes i början av 1900-talet - troligtvis efter ritningar av Ferdinand Boberg. Byggmästaren lär ha använt...
Rivet

Engelbrektsskolan

Förtätning. Engelbrektsskolans skolgård på Östermalm i Stockholm är en av det snabbt minskade antalet fria utblickar i Stenstaden i Stockholm. Den höga...
Hotad

Gamla Lidingöbron

Gamla Lidingöbron är en unik fackverksbro i stål med nitade förband som byggdes mellan 1917-1925. Denna typ av stålbroar uppfördes endast i en begränsad period...
Hotad

”Slottet” på Storholmen

Rivningshot. Det så kallade ”Slottet” på Storholmen utanför Lidingö hotas av rivning. År 1917 uppförde bankiren Gunnar Kassman, finansmannen Ivar Kreugers...
Hotad

Kårevägen 103

Gata i Kårsta stationssamhälle med stora villaträdgårdar. Den äldre bebyggelsen längs vägen utgör en betydande del av det gamla järnvägssamhället som växte...
Hotad

Dansbanan Terrassen

Dansbanan Terrassen i Spillersboda, Norrtälje föreslås rivas i pågående detaljplaneärende. Terrasen var under flera årtionden efter kriget Roslagens mest kända...
Hotad

”Rödingarna” i Solna

Uppdatering mars 2016: De omdiskuterade arbetarbostäderna Rödingarna flyttas till Överjärva gård. För att ge plats åt de två husen från 1910 rivs ett stall...
Hotad

Ruddammen 29

Mark- och miljödomstolen har godkänt en detaljplan gällande påbyggnad på fastigheten Ruddammen 29 (Ruddammsbacken 28) på Norra Djurgården i Stockholm som ligger...
Hotad

Kungsberga 1:34

Pågående detaljplan för denna gamla jordbruksfastighet hotar en i Kulturmiljöanalysen rödlistad fastighet. Här vill man riva 1800-tals hus och bebygga åkermark...
Hotad

Astoriahuset (flygelbyggnaden)

Rivningshot. Astoriahuset del mot Nybrogatan har räddats från rivning, men nu hotas istället flygeln. Humlegården har ansökt om att ta ned flygeln för att...
Hotad

Äppelvikens trädgårdsstad

Förvanskning. Äppelviken var den första trädgårdsstad som byggdes på Stockholm stads mark i Västerort, den andra trädgårdsstaden i Stockholm efter Gamla...
Rivet

LM Ericsons f.d. kabelfabrik i Älvsjö

Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre etapper mellan 1954 och 1965. Byggnaden har förändrats genom mindre om- och tillbyggnader både interiört och exteriört....
Förvanskad

Konditori Kungstornet

Hot om förvanskning. Konditori Kungstornet på Kungsgatan i Stockholm ska slå igen. Det öppnade 1934 och har än idag en sammanhållen och tidstypisk inredning...
Hotad

Östanå slott

Exploatering av slottspark. Östanå slott med sin barockpark är en del av Riksintresset Roslags-Kulla. Byggbolaget som sedan 2007 äger marken avser att bebygga...
Hotad

Sabbatsberg 22, Torsgränd

Rivningshot. Det omdebatterade huset Sabbatsberg 22 i Torsgränd, ritat av Aleksander Wolodarski (f.d. statsarkitekt i Stockholm) på 1980-talet, kan rivas. AFA...
Räddad

Klarabergsgatan 37 i Stockholm

Updatering: Enligt en planbeskrivning gällande Hotell Continental upprättad den 2012-08-17 av Stockholms stadsbyggnadskontor kommer byggnaden att bevaras och...
Räddad

Astoriahuset (gatuhuset)

Rivningshot. Den gamla biografen Astoria på Nybrogatan 15 ska rivas. Fasaden "bevaras" som en kuliss bakom vilken en modern kontorsbyggnad kommer att uppföras. Men...
Rivet

Slussen

Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första innerstads-trafik-klöverblad. Den...
Rivet

Basaren 1

I hörnet Hantverkargatan och S:t Eriksgatan på Kungsholmen ligger denna karaktäristiska, låga butiks- och kontorsbyggnad, ritad av Björn Hedvall 1931. I linje med...
Hotad

Kvarteret Sperlingens backe, Östermalm

Förslaget innebär att en stor del av kvarterets inre bebyggelse rivs och ersätts med nya byggnader samt att delar av den bebyggelse som sparas byggs på med 1-4...
Rivet

Tuna loge

Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av finansmannen Torsten Kreuger,...
Hotad

Igelboda stationshus

Rivningshot. SL riva det brandskadade Igelboda stationshus i Nacka kommun. Igelboda stationshus, uppfört 1913 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hugo Sandberg,...
Rivet

Lilla Vårby källa

Rivningshot. En skolbyggnad i trä från 1800-talet vid Vårby allé i Huddinge kommun hotas av rivning. Fastighetsägaren, Spendrups, har ansökt om rivning och lovet...
Räddad

"Swartlings ridskola"

Byggnadsminnet Swartlings ridskola, eller f.d. Generalstabens stalletablissement, ägs av Akademiska hus som ville riva byggnaderna för att ge plats åt nya lokaler...
Rivet

Karolinska Institutet

Rivningshot vissa byggnader. Karolinska Institutet i Solna började uppföras 1946 efter en arkitekttävling som vanns av Ture Ryberg. Ett genomgående...
Hotad

Dragudden

Dragudden hotas av rivning då en exploatör har köpt upp marken och vill riva samtliga byggnader. Frälsningsarméns "Riksungdomsgården" på Dragudden var en...
Rivet

Grosshandlarvillan Älggården

Rivningslov beviljat. Den fantastiska grosshandlarvillan Älggården, Mörtnäs 1:709, uppfördes runt 1915 som jaktvilla av grosshandlaren Carl Ernst Becker på...
Rivet

Lindgården

Djurgårdens hembygdsförening har överklagat Stockholms kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för Konsthallen 2, innebärande rivning av restaurang...
Rivet

Odensgården

Upplands Väsby Hembygdsförening har ansökt till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av Odensgården. De har också överklagat rivningslovet, överklagan...
Hotad

Gjuteriet

Det gamla gjuteriet bakom Tom Tits är Södertäljes näst äldsta industribyggnad. Trots det har gjuteriet, som står tomt, tillåtits förfalla under flera år. Nu...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!