Hotad

Stationshuset i Öxnered

Ort: Vänersborg

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet av 1800-talet. Nu riskerar ytterligare en del av järnvägshistorien att gå i graven.

Externa länkar
Uppdateringar
20-10-2014

Byggnadsnämnden har beslutat att meddela positivt planbesked om en ny detaljplan för Öxnereds stationshus. Detta innebär att Trafikverket nu kan annonsera ut den till försäljning. I detaljplanen ska det utredas vad fastigheten är lämplig att användas till.

15-04-2018

Beskrivning: Öxnereds station och det intilliggande gamla järnvägshotellet är åter rivningshotade. Trafikverket vill riva trots att kommunen är beredd att upprätta detaljplan som möjliggör en försäljning. De överger därmed den överenskommelse som kom till 2014 och som möjliggjorde ett bevarande. Detta trots att Trafikverket nu ihop med 9 andra myndigheter har fått tydliga uppdrag från Regeringen att upprätta en strategi för hur man skall ta hand om sina kulturmiljöer. 

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!