Hotad

Stationsbyggnader i Roslags-Näsby, Täby

Län: Stockholm
Ort: Täby

De rivningshotade stationshusen i Roslags-Näsby består av en trävilla från 1905, vänthall/bostad åt stationsföreståndaren och dennes familj, samt ett nyare stationshus från 1939. Den enkelspåriga Roslagsbanan skall byggas ut och Täby kommun önskar i samband med utbyggnaden utveckla en ny stadsdel vid stationsområdet.

Externa länkar
Uppdateringar

"På västra sidan av Roslags-Näsby station planeras nu för en ny stadsdel med hållbarhet i fokus. Här kommer cirka 900 bostäder att byggas, med varierande arkitektur, både bostadsrätter, radhus och studentbostäder. Under 2018 kan byggandet komma igång men redan dessförinnan kommer man märka av planerna för det nya området." Täby kommun

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!