Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Staket kring gammalt torp

Frågeställare: Anton

Hej! Renoverar ett stort gammalt torp (200 år+) i Småland och nu är det dags att göra något åt staketet mot grusvägen, som är "finsidan" på torpet med entré som ej används. Ingången som brukas ligger på baksidan av huset. Finns det litteratur kring gamla typer av målade/omålade spjälstaket vad gäller utsågningar, mönster, spetsar mm på spjälorna? Tanken är nog att göra ett omålat eller falurött staket men det vore roligt att hitta en äldre form för inhägnaden. Vid omläggning av taket var det enkelt att kopiera mönsterutsågningarna och fasningar för vindskivor och takskägg eftersom delar av de gamla bitarna fanns kvar, men för staket finns inget att utgå ifrån, kan så vara att något staket aldrig ens funnits.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Om du vill hitta "rätt" typ av inhägnad så bör du kontakta ditt länsmuseum. Det finns mycket regionala traditioner för olika gårdstyper.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in