OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Stadshuset i Kiruna

Län: Norrbotten
Ort: Kiruna

Uppdatering aug 2016: Det står nu klart att det inte blir någon flytt av stadshuset i Kiruna. Huset ska istället rivas och Norrbottens museum har fått i uppdrag att dokumentera huset innan rinvningen som beräknas äga rum om två år.

Flytten av Kiruna har kört fast. Länsstyrelsen och länsrådet Johan Antti är tveksamma till att godkänna detaljplanen – om detaljplanen genomförs som den ser ut idag kommer de kulturhistoriska värdena att utplånas menar man. Läs mer i artikeln 'flytten kan stoppas', lyssna på inslaget i P4 med arkitekten Lars Gezelius och läs även hans debattartikel i NSD. (Länkar nedan).

Externa länkar
Uppdateringar
06-09-2011

Läs riksantikvariens svar på ledare om riksintressen med anledningen av utvecklingen i Kiruna. I Norrländska Socialdemokraten skriver hon "För Kirunas del, där frågan är ständigt aktuell behöver debatten handla mer om hur (och inte om) vi kan foga det nya till det gamla utan att förlora stadens själ." Förra länsantikvarien Lena Lagerstam skriver i NSD att Kiruna inte får förlora sin själ och identitet genom stadsflytten. (Länkar nedan).

15-11-2012

Länsstyrelsen ändrar på byggnadsminnet för Kiruna stadshus istället för att häva det. Läs mer på deras hemsida. Läs även debattartikel i DN där författaren skriver om hur kommunen utlyst arkitekttävling om ett nytt stadshus utan att rivningsfrågan är avgjord.

24-06-2013

Än är inte sista ordet sagt vad gäller Kiruna stadshus framtid. Länsstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut att inte häva byggnadsminnesförklaringen, vilket kommunen överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gick till stora delar på länsstyrelsens linje. Kommunen överklagar nu förvaltningsrättens dom till kammarrätten där man hoppas att byggnadsminnesförklaringen ska kunna hävas.

06-10-2014

Kammarrätten har beslutat att stadshuset i Kiruna inte längre är skyddat som byggnadsminne. Kommunalrådets kommentar i tidningen: "När vi bygger en skola eller ett bibliotek så kan man ha med några räcken eller något"

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!