OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rivet

Sporthallen

Län: Halland
Ort: Halmstad
Rivningslov är beviljat och överklagande i alla instanser avslagna. Sporthallen är en klassisk idrottsarena och HK Drotts hemmaplan. Byggnaden uppfördes 1956 och ritades av dåvarande stadsarkitekt Svante Paulsson. Arenan är ut- och invändigt utsmyckad med konstverk av Halmstadsgruppskonstnären Sven Jonsson och danske kollegan Wilhelm-Bjerke Pedersen. Byggnaden är klassad som mycket kulturhistoriskt värdefull i byggnadsinventeringen som gjordes 2006. Halmstads politiker har tagit ett principbeslut att riva hallen och uppföra bostäder på platsen för att bekosta en arenahall. En stark allmän opinion med Peter Wahlbäck i spetsen har engagerat sig mot rivningen. Byggnaden är f ö i fullt bruk, i maj skall t ex Gessle spela där. Läs  artikel i Hallandsposten. (Länk nedan).
Externa länkar
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!