Hotad

Kvarteret Sperlingens backe, Östermalm

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Förslaget innebär att en stor del av kvarterets inre bebyggelse rivs och ersätts med nya byggnader samt att delar av den bebyggelse som sparas byggs på med 1-4 våningar.
Byggnader som föreslås rivas:
Humlegårdsgatan 17
Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk)
gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset)
gårdsbyggnaderna på Stureplan 4
Grev Turegatan 35 (parkeringshuset)
De inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna).

Nya byggnader
Humlegårdsgatan 17 ersätts av två byggnader, ett hotell och ett bostads hus innehållandes ca 38 lägenheter.

Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk) ersätts av nya kontorsbyggnader.

Gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset) ersätts med en ny kontorsbyggnad. Gårdsbyggnaderna på Sture plan 4 ersätts med ett kontorshus. Grev Turegatan 35 (parkeringshuset) ersätts med en ny kontorsbyggnad. Den del av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna) som föreslås rivas ersätts med en kontorsbyggnad.

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på omvandling av kvarteret Sperlingens backe i ett yttrande från 2015-10-12. Byggnadsvårdsföreningen anser att de karaktäristiska dragen för den klassiska stenstaden delvis utraderas och att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs samt att rivningarna av funktionsdugliga byggnader innebär ett slöseri med ändliga resurser.

Externa länkar
Uppdateringar

Kulturförvaltningen avstyrker programmet för kvarteret Sperlingens Backe.

Stockholms stadsmuseums remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2014-00404

"Kulturförvaltningen ser att vissa förändringar i kvarteret är möjliga men anser inte att t.ex. Freys hyrverk och Marmorhallarna, den bakre delen av huset vid Birger Jarlsgatan 18 med parkeringshuset mot Grev Turegatan, kan rivas. Byggnaderna är av stort kulturhistoriskt värde och representerar stockholmska företeelser förknippade med Stockholm som storstad. Inte heller ser förvaltningen att påbyggnad av hörnhuset vid Grev Turegatan/ Birger Jarlsgatan är lämpligt."

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!