Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Spåntaks varnade eller icke varande?

Frågeställare: A & E

Hej
Skall byta tak på ett tvåvåningsboningshus i Norrlands kustland från 1880-talet.
Beslutet att lägga klassisk galvaniserad pannplåt var enkel.
Upptäckte dock nu att det gamla spåntaket ligger kvar under eterniten som vi nu tar bort.
Svårt att avgöra kvalitén på det. Snickaren som skall lägga pannplåten och läkten tycker att spåntaket skall tas bort och
massonit läggas för att jämna ut innan papp och läkt läggs.
Min inre röst säger, dels att det blir ett jobb som tar sin lilla tid men också att det känns fel att ta bort spånet som stått emot läckage under alla dessa år?

Expertsvar
Ove Kummel

Ove Kummel

Länsombud

Spånet är det ursprungliga yttertaket. Säkert alltför dåligt för att sparas. Snickaren har nog rätt, bäst är att avlägsna detta och lägga masonite på undertaket. Att avlägsna spånet går fort men städa bort det behöver du inte ha en dyr snickare till. Det blir bra tändved till kaminen i vinter.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!