Hotad

Södra Allégatan 9

Ort: Göteborg

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp. Kasernen och Stallet är några av Hagas äldsta byggnader och uppfördes 1828-29 som förläggning åt Hagahusarerna, vars uppgift var att hålla ordning och reda i förstaden Haga. Det intilliggande stenhuset på Södra Allégatan 9 uppfördes år 1880 som varietéetablissemanget Concert de Boulevard. Kring sekelskiftet ändrades dock användningen av huset på ett drastiskt vis då lättklädda damer byttes mot gratis soppa när Frälsningsarmén köpte huset. Senare inköpte Frälsningsarmen även kasernen och stallet. Byggnaderna är försedda med stora Q i gällande stadsplan från 1985 och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Tidigare har byggnaderna även varit föremål för utredning för byggnadsminnesförklaring. Redan 2012 gjordes en antikvarisk förundersökning som underströk byggnadernas höga kulturhistoriska värde och vikten av en upprustning. Men inget har skett. Idag är samtliga byggnader inom fastigheten i stort behov av upprustning och det tekniska skick¬et är dåligt. Förfallet har uppmärksammats av P4. När de frågade Stadsbyggnadskontoret i Göteborg varför de inte ingripit fick de svaret att det visserligen är fastighetsägarens skyldighet att underhålla byggnaderna på ett lämpligt sätt, men att stadsbyggnadskontoret inte ingripit eftersom de har flera andra ärenden att ta hänsyn till. Man hinner helt enkelt inte! Och därför tillåts förfallet fortgå trots att det rör sig om tre byggnader med mycket höga kulturhistoriska värden som utgör viktiga inslag i såväl stads¬delen Hagas som i Göteborgs historia. Genom sina olika funktioner berättar byggnaderna dels om det Haga som präglades av brännvinskrogar och burleskteatrar, dels det engagemang i Haga som verkade för förbättrade sociala strukturer med frikyrkorna och arbetarrörelsen i spetsen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!