Rivet

Slussen

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första innerstads-trafik-klöverblad. Den har av många beskrivits som ett av funktionalismens mästerverk och den ger en tydlig bild av innebörden i funktionalismens dröm om det moderna samhället. Under senare tid har Slussen förfallit och behovet av en rejäl renovering har varit stort under flera år. De nuvarande planerna på ett nytt trafiksystem innebär att Slussen som vi känner den idag rivs istället för att förbättras och renoveras. Motståndet mot planerna har varit massiva och det finns en stark opinion för bevarande och restaurering. Frågan om Slussens är komplex och det finns flera lager i historien, såväl kronologiska som bevarandemässiga. Från det att man grävde igenom åsryggen under vattnet på 1200-talet så finns det åtminstone 4 varianter på slussanläggningar. För mer information se länkar nedan.

Externa länkar
Uppdateringar
15-11-2012

Beslutet om Slussen har ännu inte vunnit laga kraft, ändå har Slussengallerian börjat tömmas och byggstart förbereds. Tjuvstart, menar Föreningen Bevara Slussen

28-09-2015

Stockholms kommunfullmäktige beslutar att fullfölja projektet Nya Slussen. Sverigedemokraterna är det enda parti som ifrågasätter projektet. Rivning påbörjas under hösten 2015 och byggstart planeras till sommaren 2016.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!