Hotad

”Slottet” på Storholmen

Län: Stockholm
Ort: Lidingö

Rivningshot. Det så kallade ”Slottet” på Storholmen utanför Lidingö hotas av rivning. År 1917 uppförde bankiren Gunnar Kassman, finansmannen Ivar Kreugers närmaste man, en slottsliknande villa i klassicistisk 1700-talsstil med 24 rum, och två anslutande flyglar förbundna med loggior. Huset är klassat som kulturhistoriskt oersättligt. Idag är huset förfallet och stora sjok av puts har lossnat från fasaderna. Fastighetsägaren, som köpte huset för 16 år sedan, har bland annat velat bygga nya lägenheter i flyglarna. Detta medges dock ej av detaljplanen och därför ansökte ägaren om en planändring, vilken avslogs i kommunen. I en intervju och artikel i DN den 10/4 sa fastighetsägaren att om planändringen inte medges kommer han att överväga rivning.

Här kan du se en SVT-dokumentär om slottet.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!