Rivet

Slottet i Vilhelmina

Ort: Vilhelmina
Rivningshot. En rivningsvåg sveper över Vilhelmina och under senare tid har ett flertal äldre, kommunägda, byggnader i kommunen jämnats med marken. Bakgrunden är att kommunen vill få ner sina förvaltningskostnader. Nu har kommunstyrelsen även beslutat att riva det så kallade "Slottet" vid storgatan. Slottet uppfördes ursprungligen som skogskontor av Björkå bruk 1902. Därefter kom den att fungera som bostad åt lappfogden en tid. Byggnaden klassades som bevarandevärd i en bebyggelseinventering från 1980-talet. Idag står Slottet kallställt samtidigt som vattensystemet inte är tömt vilket ger stor risk för vattenskador till våren. Vilhelmina Museum verkar för ett bevarande
Externa länkar
Uppdateringar
15-01-2014
Rivningen av det så kallade Slottet i Vilhelmina är nu påbörjad.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!