OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Skåne

Gula listan - hotade objekt

Räddad

Trävillor på Lotsgatan i Åhus

Uppdatering aug 2016: I november 2013 beslutade Kristianstads kommun att de en gång så ståtliga gamla villorna skulle rivas. Förfallet var långt gånget och...
Hotad

Gamla observatoriet i Lund

Det sedan 1993 byggnadsminnesmärkta observatoriet, uppfört 1867 efter ritningar av Helgo Zetterwall och ägt av Lunds Kommun, står tomt och lider av eftersatt underhåll.
Räddad

Rosenträdgården i Helsingborg

Den så kallade Landborgskopplingen är ett projekt för utveckling av Helsingborgs centrum. Det är en passage som ska jämna ut nivåskillnader för att underlätta...
Räddad

Järnvägsverkstäderna

I Ystad hotas välbevarade verkstadsbyggnader från 1912 av rivning. De ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården. Fastighetsägaren vill riva och bygga...
Rivet

Stinshuset i Åkarp

Rivningshotat. Stinshuset från 1919 och Dammen i Åkarp. Fyrspårutbyggandet för Södra Stambanan kommer att gå genom Åkarp. Planen är nu ute för gransking och...
Räddad

Gårdshus från 1858 i centrala Lund

Updatering 17 okt 2017: I sista stund vände mycket glädjande vinden för det tidigare rivningshotade gårdshuset från 1858 och det står nu klart att det kommer att...
Hotad

Grynmalaregården i Lund

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de...
Räddad

Telinska magasinet

Uppdatering jan 2016: Planerna på höghus är nu historia och istället planerar fastighetsägaren Tommy Qvarfort att skapa en saluhall av Telinska Magasinet....
Räddad

Ångfärjestationen

Uppdatering mars 2016: Valet föll till slut på att flytta Ångfärjestationen 75 meter från sin ursprungliga plats, till en nybyggd del av kajen. Ett bra val. /PS...
Förvanskad

Saluhallen i Lund

Förvanskning. Saluhallen i Lund, uppförd 1909, står inför en ovarsam om- och tillbyggnad. Förslaget innebär bl a att den gamla fiskhallen och gårdshuset rivs,...
Räddad

Pyttebron

Uppdatering aug 2016: Trafikplanen är inte längre aktuell. Pyttebron ska rustas upp och återfå sin forna glans. Bravo. /PS Pyttebron i Ängelholm hotas av...
Rivet

Trelleborgs Bryggeri

Uppdatering aug 2016: Det pampiga gamla bryggeriet är nu ett minne blott. Trelleborgshem sållar sig till raden av rivningshungriga bostadsbolag som plundrar sina...
Räddad

Norrvikens trädgårdar

Den 22 okt antog kommunfullmäktige den detaljplan som medför exploatering av Norrvikens trädgårdar. Norrvikens Trädgårdssällskap överklagar. Läs artikel  i...
Räddad

Gamla centralfängelset i Kristianstad

Rivningshot. Centralfängelset i Kristianstad från 1846 hotas av rivning. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Hjelm. Fastighetsägaren har...
Räddad

Stenkrossen i Lund

En större verkstadsbyggnad som ritades av Karl Koistinen och Bernt Nyberg 1963, byggdes om 1995 för att användas av gymnasieskolan Spyken. Fasaderna är uppförda i...
Hotad

Parkkontoret

Parkkontoret som är en del av gasverksområdet i Trelleborg hotas av rivning i en ny detaljplan. Planens syfte är förtätning i en central del av Trelleborg....
Räddad

Vattentornet på IFÖ, Bromölla

Update 6 mars 2018: Mark- och miljöverdomstolen har avslagit IFÖs begäran om rivning. Beslutet kan inte överklagas. Ett mycket glädjande beslut.IFÖ Sanitär vill...
Hotad

Vollsjö gamla brandstation (slangtornet)

Vollsjö brandstation uppfördes 1924 och har byggts om och till flera gånger. Ägaren Sjöbohem har nu för tredje gången sedan 2010 framfört önskemål om att få...
Förvanskad

Musikpaviljongen på T4 i Hässleholm

Den kulturhistoriskt värdefulla musikpaviljongen i den sk officersparken på fd regementet T4 hotas av rivning/förvanskning för att ge plats för ett femvånings...
Rivet

Rådhuskvarteret

Rivet/förvanskat. Nu rivs Wachtmeiskterska huset för att lämna plats åt ett nytt kommun- och regionhus. Samtliga 1800-talshus i kvarteret, utom själva rådhuset...
Hotad

Gamla spritfabriken i Eslöv

Rivningshotat, rivningslovet upphävt av länsstyrelsen enligt 12 kap 4§ PBL. Spritfabriken byggdes i början av 1900-talet och är en av få gamla industribyggnader...
Förvanskad

Landsarkivet

Uppdatering: Landsarkivet byggdes om till studentbostäder och tillbyggnaden från 1971 får anses som förvanskad, då fönster tagits upp i den tidigare slutna...
Räddad

Villa Hemmet, Bellevue

Uppdatering feb 2016: Den tidigare rivningshotade villan från 1907 har fått nya ägare som avser att bevara den. Från föreningens sida lyfter vi på hatten...
Rivet

Jordberga sockerbruk

Uppfört från 1891, fråga väckt om byggnadsminnesförklaring avslagen. Ägaren Danisco Sugar AB har beviljats rivningslov. Rivning påbörjad 27 aug.
Rivet

Sillabanan

Ett gammalt järnvägsspår från 1889 som rivs upp i samband med bildandet av naturreservat. Rivning påbörjad 13 nov.
Rivet

Weibulls magasin

Svalövs kommun har beslutat att riva Weibulls magasin. Facebookgruppen Rädda Magasinet i Svalöv arbetar aktivt för att stoppa rivningen. (Länk nedan).
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!