Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Självdrag och sammanföring av skorstenskanaler

Frågeställare: Jonatan

Vårt hus byggdes 1939 och har pelletsbrännare i källaren till en lätt förändrad kombipanna (för ved och olja). I murstocken finns 6 kanaler varav 2 används till pannan och en till spisfläkten. Tre kanaler borde vara lediga, eftersom ingen annan frånluftsventilation finns.

Jag undrar dels om er åsikt kring att från toaletten på övervåningen dra en kanal upp via vinden längs råsponten och som isoleras och sedan går in i skorstenen strax under taket.

Jag undrar också om samma kanal borde kunna användas för frånluft (med självdrag alltihop) dels från tvättstuga i källaren, dels från badrummet på bottenvåningen (som ligger intill murstocken) samt från toaletten enligt ovan. Kanalerna är 13 x 16 cm. Jag skulle nämligen vilja spara kanaler för att kunna installera en kamin i vardagsrum och eventuellt en vedeldad smalspis bredvid elspisen (och kanske t o m någon mer stans).

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Att utnyttja en skorstenskanal för frånluft från badrummet som du beskriver är möjligt. Men du bör i vilket fall installera en fläkt i badrummet. En separat ventilationshuv på taket för badrumsventilation är inte heller fel, den kan utformas diskret och tidstypiskt och då har du fler kanaler kvar för dina övriga behov. Men det är inte att rekommendera att sammanföra flera kanaler i skorstenen. På grund av termiska effekter kan rökgaser och frånluft komma ut på fel ställen och det finns även en brandrisk.
Jag tycker du skall kontakta en erfaren skorstensfejare som hjälper dig. Kanalerna i skorstenar löper inte alltid som man tror och det kan finnas andra lösningar. Dessutom finns en hel del bestämmelser för att försäkringar skall gälla.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!