OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Räddad

Seminarieparken

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Exploatering/förvanskning. Politiker från M, KD och S försöker tillsammans skapa majoritet i Uppsala byggnadsnämnd för att bygga 250 bostadsrätter i Seminarieparken. Parken anlades 1916. Byggplanerna har väckt starka reaktioner och ett upprop för parkens bevarande har dragits igång, se uppropets hemsida eller facebook. Fråga om byggnadsminnesförklaring av lärarseminariet och Seminarieparken har väckts och utreds nu av länsstyrelsen. (Länkar nedan).

Externa länkar
Uppdateringar
15-01-2014

Byggplanerna för kvarteret Seminariet i Uppsala har upphävts av mark- och miljödomstolen, med hänvisning till att utbyggnaden skulle orsaka så allvarlig skada på den unika kulturmiljön att den inte kan godkännas. Men beslutet innebär tyvärr inte att sista ordet är sagt, domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

01-09-2014

Detaljplanen har överklagats upp till Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet är avgjort och domen innebär att detaljplanen upphävdes med hänsyn till påtaglig och irreversibel skada på riksintresset. I aktualitetsförklaringen inför nästa översiktsplan anger dock kommunen, trots domen, att frågan om bebyggelse i Seminarieparken ändå ska prövas på nytt. Ansökan om byggnadsminnesförklaring har ännu ej avgjorts av länsstyrelsen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!