Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Sättning i stenfot av natursten

Frågeställare: Barbro

Vi har köpt ett hus från tidigt 1900-tal. Huset är 180 kvm stort och har en regelstomme av timmer
med innerväggar av stående genomgående plank (2 x 6 tum) och stående ytterpanel av trä.
Huset står på torpargrund - stenfot som är 1 m hög och av granit. Huset vilar också invändigt på
naturstenar.

(Vi bor c:a 150 meter från en insjö med förbindelse till havet. Vattenståndet i sjön har en tröskelnivå
som förändrades under 30-talet och kan möjligen vara en av orsakerna till sättningen)

Delar av huset har sjunkit kraftigt genom åren, som mest 9 cm. Visserligen handlar det om under
en period av hundra år (*) och man kan tycka att vi får leva med detta. Ändå finns det mycket som
talar för att vi bör lyfta huset: Vi planerar att byta ut fönster mot gamla i bättre skick bl a på
verandan och rummet ovanför och det verkar både dumt och svårt att anpassa dom efter en sned vägg.
Vissa dörrfoder är också skeva.Vi planerar också att komplettera det vattenburna systemet
(vedpanna) med fler radiatorer och då i de delar av huset där det lutar som mest. Skulle man i ett
senare skede se sig tvungen att göra ett lyft kan det bli stora problem med genomgående rör från
bottenvåning till vind. Avrinning från blivande våtutrymmen kan också bli ett problem och detsamma
gäller framtida nyinstallation av kakelugnar.

Expertsvar

Det där var mer påståenden än frågor. Om det är en timmerstomme du har, som är i hyfsat gott skick, bör det inte vara något större problem att lyfta och räta upp huset. Det man får ta i betraktande vid ett lyft är ju som du säger det som finns inuti huset. Därmed skulle jag nog rekommendera att göra lyftet innan man går vidare med renovering av insidan. Sedan kan man kanske inte räkna med att få allting helt rakt och i perfekta vinklar i ett hundra år gammalt hus. Tur är väl det för däri sitter ju mycket av charmen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!