Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Sanera radon i hus med torpargrund

Frågeställare: Erik Liffner

Hejsan! Jag bor i ett hus från 1880 talet som har lite för högt radon och nu ska saneras men det råder osäkerhet om en radonfläkt är rätt lösning och hur den tryckskillnad som kommer att skapas påverkar luftfuktigheten i grunden. I grannhuset har en fläkt installerats men där har man sett viss påväxt av vita mögelsporer på bjälklaget. Tyvärr vet man inte om detta uppkommit före eller efter fläkten installerades. Otroligt tacksam för svar. /erik

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Mögel kan växa överallt om förutsättningarna stämmer, dvs att det finns tillgång till organiskt material och att temperatur och fuktighet är gynnsama för tillväxt. Eventuell tryckskillnad är inte någon viktig faktor. Ett vanligt fel är att man ventilerar grunden med varm sommarluft eller varm inomhusluft som kondenserar i den kalla grunden. I en del hus kan man komma tillrätta med problemet genom justering av ventiler men ibland kan man till exempel behöva isolera marken för att minska avkylningen från marken och höja temperaturen och därmed uttorkningen i grunden. Om dessa åtgärder räcker för en tillräcklig luftomsättning för att vädra ut radongasen bör radonkonsulten kunna avgöra. I det längsta vill man undvika en och strömkrävande och teknikberoende lösning som en avfuktare. Artikeln "På säker grund" från Byggnadskultur nr 3 2015 beskriver problem och lösningar med fukt i grunden. Ett allmänt tips är att först ta reda på förutsättningarna genom att mäta luftfuktiheten över tid med en hygrometer som kan köpas billigt på en järnhandel.

I Byggnadskultur nr 4 från 2014 finns två artiklar om Radon varav den ena går att läsa i vår artikelbank: Radon - ett laddat ämne.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!