OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Förvanskad

Saluhallen i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund

Förvanskning. Saluhallen i Lund, uppförd 1909, står inför en ovarsam om- och tillbyggnad. Förslaget innebär bl a att den gamla fiskhallen och gårdshuset rivs, att gårdsfasader och gavlar byggs in och att rumsindelningen i den stora hallen ändras. En dåligt anpassad tillbyggnad görs också. Lunds stadsarkitekt ville ge bygglov medan stadsantikvarien önskade betydliga förbättringar av förslaget. Det ville byggnadsnämnden också men sade ändå ja, ett "Ja under galgen", eftersom de kommersiella värdena hotades och att de antikvariska synpunkterna kommit fram sent i processen. 
Vi undrar i så fall när processen började? De antikvariska synpunkter har funnits i bevarandeprogrammet sedan 1982, fördjupade i en förundersökning i februari i fjol och i stadsantikvariens yttrande i november 2009. Läs mer i Sydsvenskan. (Länk nedan).

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!