Hotad

Sabbatsberg 22, Torsgränd

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Rivningshot. Det omdebatterade huset Sabbatsberg 22 i Torsgränd, ritat av Aleksander Wolodarski (f.d. statsarkitekt i Stockholm) på 1980-talet, kan rivas. AFA Fastigheter har lämnat in en begäran om ändring av detaljplan för fastigheten. Bakgrunden är problem med fuktskador och ventilation. Att riva ett hus som bara är 30 år gammalt istället för att rusta upp och renovera känns inte bara otidsenligt utan direkt oansvarigt ur ett hållbarhetssperspektiv. Hus med lägre hyror är dessutom nödvändiga i en stad ur ett segregationsperspektiv.


logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!