Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Ritningar, planlösningar av äldre hus

Frågeställare: LH

Jag undrar om det går att få tag på ritningar och planlösningar av äldre torp/småhus någonstans. Litteratur, internet, arkiv m.m

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Absolut. Principiella planlösningar för olika hustyper är mer regel än undantag i hela byggnadsvårdslittersturen. Gå till ett bibliotek och bläddra. När du har bestämt dig mer i detalj kan du gå till ditt länsmuseum och be att få titta på uppmätningsritningar på den hustyp som du valt. Där finns normalt även fasader och takkonstruktioner.
Om du vet något särskilt hus som du vill kopiera kan du gå till den kommunens stadsbyggnadskontor och be om kopior på ritningarna.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!