Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Restauera gammalt, litet timmerfähus på bondgård

Frågeställare: Jonas

Vi är nyinflyttade på gammal gård norr Vallentuna, Stockholms län. Ett gammalt timrat fähus är i behov av restaurering - nya syllstockar, kanske byte av några varv timmer, osv. Huset är nu tomt, fick ett plåtttak (ganska fult) för ett tiotal år sedan och har en fin stengrund som dessvärre har fixats med betong på olika ställen, samtidigt som ett numera sprucket betongolv har gjutits inne. Takstolar finns kvar i form av barkad tall, samtidigt som en del vass/gräs sitter kvar under plåten. Vi tänkte försöka återställa huset men är osäkra på hur det ska se ut - tak, ev. fönster, dörr mm. Hur vet man hur gammalt det är och hur det bör se ut? Gården (gammalt mindre torp till Lindholmens gård) har enligt uppgift byggts i början av 1800-talet, men är kanske äldre. Vad hade man för tak då? Vass, tegel, jord? Vi tänkte ev. flytta det en bit (ca 20-30 m) och göra ny grund men då plintar som beläggs med natursten. Dock skulle vi även vilja ha nytt tak men är osäkra på vilken typ. Tips och råd emottages tacksamt!

Expertsvar
Anette Wiström

Anette Wiström

Byggnadsantikvarie

Dina frågor är många och omfattande. För att göra en riktig bedömning och för att du ska få bra svar på dina frågor behöver du komma i kontakt med någon som kan sätta sig in i ärendet. Om du är medlem i Byggnadsvårdsföreningen kan du ta kontakt med ditt länsombud som kan hjälpa dig vidare. Länsmuseet eller en privat byggnadsvårdskonsult (www.spba.se) kan också hjälpa dig.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!