Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Reparera kloasongvägg?

Frågeställare: Joel

Hej I vårt torp från 1920 är många av väggarna klädda med någon form av porös puts. Efter lite googling och hjälp på Facebook har jag lärt mig att det troligtvis är Kloasongväggar. Som syns på bifogade bilder så ser man nån form av vass eller dyl bakom vilket väl stärker teorin. Vad jag lärt mig om husets historia så tror jag det är gjort vid husets byggnation 1920, möjligtvis omgjort/tillgjort ca 1970. Nu skulle vi vilja tapetsera om i sovrummet och där finns det ett par partier där gamla tapeten släppt och putsen spruckit/rasat ner. Putsen känns väldigt porös och ju mer man tar på den ju mer rasar... Kan man laga bara direkt där problemen finns eller borde man ta ner så mycket som möjligt och göra om? Tapeten släpper på vissa ställen och på andra känns det som den sitter som berget, det känns lite riskabelt att skrapa, vågar man fukta för att få den att släppa från putsen? Med vänlig hälsning, Joel

Bild
Expertsvar
Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Länsombud

Det är troligen sk. kloasongväggar som du har. Dessa gjordes som mellanväggar och har oftast ingen bärande funktion, det fanns enkla och dubblakloasongväggar och de sistnämnda räknades som brandhämmande. Ibland benämns de som "rörade" väggar, där just vassrör var putsbärare. Putsbruken som användes på dessa väggar var oftast ett rent luftkalkbruk, då detta bruk fungerade bäst tillsammans med träkonstruktionen, och inte särskilt starka. Man kan se i äldre väggar att bruken ibland är sandiga och smuliga, detta beror ofta på att rörelserna som finns i träkonstruktionen "drar" isär brukets bindningar. Mitt råd skulle vara att ta ner de tapeter som ni vill ha bort så skonsamt som ni kan, oftast fungerar att med vattenånga lösgöra tapeterna. Fukt i måttliga mängder har ingen negativ inverkan på putsens hållbarhet, däremot för mycket mekanisk påverkan, exempelvis skrapning eller slipning, kan påverka negativt. Efter att tapeterna är nere är det lättare att bedöma skadebilden. Troligen behövs det bara att laga de stora skadorna, här är det lämpligt med ett rent luftkalkbruk, kanske kan man stärka upp ytan genom att filta över med ett fint kalkbruk eller att kalkvattna några gånger. Är det så att skaderna är omfattande och stora delar av putsen inte sitter fast bör ni nog börja om, dvs plocka ner befintlig puts tillsammans med vassmattan. Sen återskapa samma konstruktion utifrån det befintliga, troligen en vassmatta och kalkputs, och glädjande nog finns båda produkterna på marknaden igen. Efter det ska det inte vara några problem att åter tapetsera eller måla.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!