Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Renovering av källarvägg i natursten

Frågeställare: Gråstenskällare

Källarväggarna i vårt hus från 1880-talet är av natursten och putsen invändigt har en del fuktfläckar. Golvet är troligen sänkt med halvannan decimeter för länge sedan (kanske ursprungligen jordgolv?) och skarven mellan betonggolvet och källarväggarna är på sina ställen otät. Mellan murstenarna är det numera lera. Min fråga är om det ursprungligen kan ha varit luft mellan stenarna som en kallmurad konstruktion och om det skulla hålla väggarna torrare om vi tog bort (en del av) leran mellan stenarna där det är fuktigast och putsade med ett kalkbruk utan att pressa in så mycket mellan murstenarna. Hur gör vi i så fall för att hindra mer lera att tränga in mellan stenarna? Till saken hör att vi har ett visst inläckage av markradon så putsen måste antingen hindra radonet att vandra upp i källarväggen eller ha en hyfsat tät puts.

Bild
Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Kalkputsen vill inte sitta kvar särskilt bra om det är tomrum bakom. Om fuktfläckarna som finns inte är större än på bilden tycker jag inte att det är något att oroa sig över. Att göra väggen tät mot radon genom en tätare puts kan ställa till med allvarliga problem. Jag rekommenderar att putsa de aktuella ställena med rent kalkbruk och måla med ren limfärg utan tillsatser. Eventuella problem med radon får man lösa med ventilation vid behov.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!