Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Renovera eller nytt

Frågeställare: Josef

Hej, vi har förvärvat ett gammalt sekelskifteshus. De flesta rummen har rivits upp till bara trägolv. I vardagsrummet är golven målade med vit täckfärg, och det syns att det tidigare har varit indelat i två rum. Dels på grund av olika kvalitet på golven. I halva rummet är brädorna fina och ligger tätt, medan andra halvan är slitna, glesa och fler kvisthål. Dessutom finns det en stor glipa i mitten av rummet där väggen varit. Som mest kanske 2 cm. Frågan är vad man kan göra åt detta? Ska man försöka laga glipan i mitten, och i så fall hur? Eller ska man lägga nytt trägolv över allt ihop? Kan tillägga att golvet saknar blindbotten och isolering, så det drar ganska kallt i springan. Så de stora gliporna måste åtgärdas på något sätt.

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

De olika kvalitéerna kan bero på att golvet i det ena rummet har varit ett undergplv för till exempel en linoleummatta och det andra golvet har varit själva golvet. Om golvet är kallt beror det sannolikt på luftläckage av kall utomhusluft runt ytterväggarna. Det problemet löser man inte med åtgärder på själva golvet, det måste till vindtätning och isolering under brädorna längs ytterväggarna. Om man inte vill lyfta ut hela golvet kan man göra det genom att öppna runt kanterna som är beskrivet i artikeln Isolering och snygga friser – enkel åtgärd för dragigt skurgolv. Annars kan det vara en poäng att försiktigt lyfta upp hela golvet med kofot, vindtäta mot yttervägg, isolera blindbotten, och slutligen banka ihop och spika fast golvet igen alternativt lägga in ett nytt golv. Om ni lägger in ett nytt massivt trägolv bör ni lägga golvet löst och låta torka en säsong innan ni bankar ihop och spikar fast så att det inte blir onödiga springor.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!