Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Regler för kabeldragning och borrning i kulturmärkta fastigheter?

Frågeställare: Björn

Hej! Jag är ägare till kulturmärkta fastigheter, renoverade i samarbete med länsantikvarie, och mottagare av byggnadsvårdspris. Mina hyresgäster vill ha tillgång till bredband, något jag är positiv till. Men jag undrar om det finns regler eller rutiner för att tele-och kabelfirmor innan dom utför ingrepp skall kontakta ägare av kulturmärkta fastigheter för att avtala hur kablar skall dras? Jag har vid flera tillfällen i efterhand upptäckt att montörer har kablat och borrat i husen utan min vetskap. Vid ett tillfälle borrade montören så hårt och vårdslöst från insidan på huset att ytterpanelen sprack och det lossade en träbit. Detta är alltså på en 150 år gammal kulturmärkt och välrenoverad byggnad..! Det är inte att förvänta att alla montörer har känsla och kunskap om kulturmärkta fastigheter, och det borde finnas regler att dom måste kontakta husägeren innan dom gör något? Det känns lite hopplöst att det kan borras och dras kablar lite hur som hälst på fastigheter som är kulturmärkta, utan att ägeren blir informerad?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

I Plan- och bygglagen står det att ändringar i alla hus skall utföras varsamt och att husen, om de är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla inte får förvanskas. Om det rör sig om byggnadsminnen så är det Kulturmiljölagen som gäller och då måste man följa byggnadsminnets skyddsföreskrifter. Tyvärr är de flesta hantverkarna inte kunniga eller utbildade i frågan, i synnerhet montörer av tekniska installationer som datanätverk, VVS mm. Och mindre åtgärder som du nämner behöver heller inte anmälas till kommunen och då är det bara fastighetsägaren kvar som kan bevaka att husens historiska värden inte skadas.

Rekomendationen är att arbeta förebyggande, att informera de boende om husens historia, varför de är skyddade och beskriva de kulturhistoriska värdena samt vad man skall tänka på som brukare. Länsmuseet har faktauppgifterna och brukar vara hjälpsamma. Enklast är att göra en enkel trycksak med historiken och vad som är värdefullt som kan delas ut till hyresgästerna. Gärna med historiska foton eller ritningar på huset. Samtidigt kan man passa på att skriva skötselråd för till exempel golvskurning, eldning av eldstäder och annat som kan vara viktigt i äldre hus. Det brukar vara populärt och faktiskt höja värdet på boendet för hyresgästerna, något att berätta för middagsgästerna.

Fastighetsägare kan också själva tillhandahålla datanätverk så att man har koll på installationen. Den trådlösa tekniken utvecklas och är betydligt skonsammare för husen. Man kan också rekommendera en montör till lägenhetsinnehavarna som man har goda referenser till.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!