Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Rå-plan vs hyvlat

Frågeställare: Anna

Hej!

Jag har en fråga när det gäller sekelskifteshus (1800-1900).

Använde man rå-plan (rufflig yta) eller hyvlade (släta) plankor till husknutar och förnsterfoder?

Jag har hört att de som hade råd använde hyvlade plankor medan de som inte hade fullt så gott ställt använde rå-plan (plankor med rufflig yta).

Kan det till och med ha varit så att man använde hyvlade plankor runt dörrar, fönster och gavlar på framsidan av huset för att visa att man hade råd. Och sedan hade rå-plan på baksidan av huset där det inte var så viktigt hur det såg ut.

Hoppas att frågan faller under rubriken "bebyggelse-historia". Skicka gärna vidare frågan till rätt person i annat fall.

Sven Sillén

Sven Sillén

Länsombud

Det är en allmänt spridd uppfattning att slamfärg (oftast rödfärg) målades på sågad yta och oljefärg på hyvlad. _Jag håller f.n. på att restaurera en parstuga som av allt att döma är byggd 1835-36. Den ursprungliga panelen är kvar i stor utsträckning och den är struken med rödfärg. Ingenstans kan man se några spår av sågning. Däremot av väder och vind. När vi tog ner panelen visade det sig att den från början är handhyvlad! Det framgick tydligt på de partier som varit täckta av locklist och foder._När panelen rödströks första gången vet vi inte. Kanske stod stugan omålad många år. Då fanns en bra anledning att ha en hyvlad panel. Dels för utseendets skull, dels för vattenavrinningens skull. Men att det måste vara ohyvlat underlag för rödfärgen håller jag inte med om.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!