OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Petersvik

Ort: Sundsvall
Tisdagen 30 juni 2015 meddelade Svea hovrätt att Mark- och miljööverdomstolen INTE ger prövningstillstånd av domen från den 29 maj 2015, den dom som beviljar Sundsvalls kommun förtida tillträde till de fem återstående privata fastigheterna i Petersvik redan från den 1 oktober i år Ett helt område av välbevarade sommarvillor från 1800-talet hotas av rivning i Petersvik nära centrala Sundsvall. De hus som hotas är Villa Solbacken (uppförd ca 1880), Villa Hållnäs (1883), Villa Thurebo (1883), Villa Granli (1887), Villa Viken (1892), Villa Kaptensudden (1893), Tornvillan (ca 1890) och Villa Grankulla (1909). Bilder ur ETC: ETC Sundsvall har låtit deras fotograf Svanthe Harström dokumentera området som det ser ut i juni 2015.
Externa länkar
Uppdateringar
03-02-2012

Länsstyrelsen har avslagit väckt fråga om byggnadsminne. Skälet anges huvudsakligen vara svårigheten för en långsiktig förvaltning med tanke på planerna att omvandla Petersvik till industriområde.

20-02-2012

Riksantikvarieämbetet har valt att inte överklaga Länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara husen i Petersvik.

10-01-2013

Logistikparken har försenats, bland annat på grund av skyhöga kostnader och få investerare. Läs artikel i Sundsvalls Tidning som summerar en del av händelseutvecklingen.

24-02-2013

Rivningslov har nu beviljats för Villa Skogshyddan och själva rivningen skall verkställas den 27 februari, eller inom den närmaste veckan. Ärendet har inte remitterats till Sundsvalls museum. En privatperson har överklagat beslutet till länsstyrelsen. Läs mer i Dagbladet.se

18-03-2013

I ett i Dn publicerat brandtal till stöd för Petersvik skriver Thomas Fång från facebookgruppen ”Kulturarvet – Ej till salu!” att det, åtminstone utanför huvudstaden, inte finns någon natur- och kulturmiljöfråga som så engagerar i hela landet som Petersvik. Han skriver vidare att – Petersvik är en riksangelägenhet. Därför vill vi nu uppmana Riksantikvarieämbetet att skyndsamt ingripa. Och till Sundsvallsborna vill vi säga: kräv er rätt att bestämma över er egen stad. Förra gången den brann var det av våda. Men denna gång anläggs branden av era egna politiker!

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!