Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Omputsning av trähus fr 1860

Frågeställare: Stefan

Undrar vilket puts-och isoleringssystem man ska välja till ett gammalt putsat hus med stående träplankväggar och för närvarande vassmatta och spritputs. Vissa anger frigolit med luftspalt, vissa mineralull. Vilket putssystem ska man välja och hur tjockt ska det vara? Hela huset måste putsas om!

Expertsvar
Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Arkitekt

Det är inte lätt att svara på din fråga eftersom jag saknar uppgifter om konditionen på din puts och anledningen till att du måste putsa om. Är önskan om tilläggsisolering av fasaden den främsta anledningen till att lägga på ny puts eller har den gamla putsen förstört av t.ex plastfärg som leder till frostsprängning så att den faller ner.
Om jag antar att originalputsen inte är helt förstörd utan kan lagas på de ställen där den är trasig så kan du välja att tilläggsisolera väggen på insidan. För att energieffektivisera ditt gamla hus så skall du i första hand se över isoleringen på taket och täta läckor runt fönster och dörrar.
Nackdelen med att tilläggsisolera fasaden och lägga på ny puts är att du tappar proportionerna mellan vägg och tak samt mellan vägg och fönster likväl som mellan vägg och grund. Skall du lägga på en likvärdig puts med den gamla och åtgärda anslutningarna till andra fasaddelar så blir det väldig kostsamt. Därför är mitt första råd att laga den puts du har.
Om det är så illa att den gamla putsen är helt förstörd så kan du använda träullit som både isolering och en utmärkt putsbärare se www.traullit.se). Putsa med tjock kalkputs som den gamla putsen med all sannolikhet består av. Tänk på att den gamla väggen är diffusionsöppen och se till så att du inte ändrar detta med nya material som inte passar på detta gamla hus. Om du tilläggsisolerar på insidan så var måttlig med isoleringstjockleken och använd isolering av cellulosamaterial. Det kan vara returpapper eller linisolering. se www.isolina.se.
Du är välkommen att höra av dig till mig och ge mig mera information så kan mitt svar bli tydligare.
Lycka till

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!