OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Räddad

Norrvikens trädgårdar

Län: Skåne
Ort: Båstad
Den 22 okt antog kommunfullmäktige den detaljplan som medför exploatering av Norrvikens trädgårdar. Norrvikens Trädgårdssällskap överklagar. Läs artikel  i Helsingborgs dagblad. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
17-08-2011
Länsstyrelsen meddelar att markarbeten och avvattningsåtgärder i Norrvikens trädgårdar kan hota den fridlysta vattensalamandern. Därför kräver Länsstyrelsen i Skåne län att alla exploateringsåtgärder omedelbart upphör. De gör även en åtalsanmälan för misstänkt brott mot artskyddsförordningen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida i länken nedan.
25-04-2013
Norrvikens trädgårdar i Båstad förklaras som ett riksintresse för kulturmiljövården, enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!