OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Norrbotten

Gula listan - hotade objekt

Hotad

Avanderska gården i Piteå

Uppdatering dec 2016: Vi citerar nedan ur beslutet i Piteå Kommuns Miljö- och byggnämnd och konstaterar att nämnden framhärdata med sina rivningsplaner i direkt...
Rivet

Byggnad med rötter i 1700-talet

Wallstenshus tillsammans med Piteå kommuns eget fastighetsbolag Piteå näringsfastigheter vill bygga en affärsbyggnad i centrala Piteå. Tomten är utpekad som...
Räddad

Svartöstaden

I Svartöstaden, Luleå, står ett stort antal bostadshus och förfaller. Svartöstaden kom till i slutet av 1800-talet då fattiga arbetare i hamnen och på...
Hotad

Starbiografen i Roknäs

Uppdatering dec 2016: Ur kommunens sammanträdesprotokoll 2016-03-17 läser vi "Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XXXXXXX att senast 2016-11-30 riva Starbiografen...
Hotad

Stadshuset i Kiruna

Uppdatering aug 2016: Det står nu klart att det inte blir någon flytt av stadshuset i Kiruna. Huset ska istället rivas och Norrbottens museum har fått i uppdrag...
Hotad

Röcknerska gården, Luleå

Rivningshot. Fastighetsägaren önskar riva Röcknerska gården och bygga med ett nytt hus med 31 lägenheter. Röcknerska gården är ett av Luleås äldsta hus,...
Hotad

Bläckhorn i trä (B51 - B53)

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med...
Hotad

Järnvägsstation

Kiruna kommun har meddelat att de vill riva Järnvägsstationen och de har ansökt om att häva byggnadsminnesförklaringen. Likaså har de ansökt om att häva...
Rivet

Bolagshotellet

Bolagshotellet, ritat av Hakon Ahlberg, uppfördes 1930. Byggnaden ligger inom Bolagsområdet i Malmberget, där en stor del av samhällets äldre bebyggelse är...
Hotad

Järnvägshotellet

Rivningshot. Järnvägshotellet uppfördes 1903 efter ritningar av Folke Zettervall. Byggnaden är försedd med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan. I kommunens...
Hotad

Hamngården i Öjebyn

Hot om flyttning i strid mot detaljplan. Hamngården Öjebyn 24:58,  utanför Piteå är en i stort sett komplett jordbruksmiljö från 1750 och har höga...
Hotad

Disponentvillan i Malmberget

Villan uppfördes 1894, och beboddes av gruvbolagets disponenter fram till 1980-talet. Enligt ett samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och LKAB, ska Disponentvillan...
Räddad

Biograf i Öjebyn

Uppdatering 2009: Den gamla biografen är sedan 2009 såld till och ägs av en privat ägare (se länkar). Piteå, butik- och bostadshus samt biograf i Öjebyn....
Hotad

Malmberget

Uppdatering aug 2016: Mycket/det mesta ska rivas/har rivits, mycket är instängslat. 30 "kulturbyggnader" ska flyttas till närliggande Koskullskulle, enligt...
Räddad

Biograf Royal

Uppdatering aug 2106: Biograf Royal har tagits över av Folkets bio under hösten och de driver nu verksamhet där. Biografen tycks därmed vara räddad. /PS...
Hotad

Bläckhorn i tegel (B48 -B50)

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, varav merparten är uppförda i trä. Tre stycken är emellertid byggda...
Rivet

Länsmansgården i Öjebyn

Länsmansgården i Öjebyn. En 1700-1800-talsbyggnad utflyttad från en äldre länsmansgård, riven, fråga väckt om byggnadsminnesförklaring avslogs och kommunen...
Rivet

Rebraure

Rivningshot. SCA har ansökt om rivningslov för åtta timmerbyggnader på skogshemmanet Rebraure i Arjeplog. Silvermuseet gjorde för ca 10 år sedan en beräkning...
Räddad

Kranen i Södra hamn

Den rivningshotade hamnkranen i södra hamnen räddas och rustas. Det tidigare beslutet om rivning upphävs och förslaget om byggnadsminnesförklaring tillstyrks....
Rivet

Fritz Olsson-huset i kvarteret Hunden

Nu rivs Fritz Olssonhuset! Läs i Norrbottens-Kuriren Fastighetsägaren Norrporten har länge velat riva och maximera exploateringen i kvarteret. Länsstyrelsen har...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!