Hotad

Norrbergsskolan, Vaxholm

Län: Stockholm
Ort: Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik Jerkhe, invigdes den 26 augusti 1953. Som en följd av projektet Campus Vaxholm, som bl a innehåller en nybyggd högstadieskola på annan plats på orten, skall skolverksamheten nu flyttas. Den sjönära tomt Norrbergsskolan står på planeras istället för bostadsbebyggelse, och skolbyggnaderna hotas av rivning. Norrbergsskolan är märkligt nog varken q-märkt i plan eller utpekad som kulturhistorisk värdefull i inventeringar. Skolan är dock synnerligen väl byggd och arkitektoniskt gestaltad (se bl a länk från tidningen Tegel 1957) samt i ett fint och välhållet skick med flertalet av de ursprungliga detaljerna bevarade. Dess värde ur arkitektonisk och kulturhistorisk synvinkel torde därför vara oomtvistligt. Även ur ett resurshushållningsperspektiv känns en rivning av en sådan märkesbyggnad som ett beslut som går i uppseendeväckande otakt med tiden. Planerna på nedläggning och rivning har också mötts av omfattande debatt och kritik, såväl politiskt som från kommunmedborgarna. Svenska byggnadsvårdsföreningen har därför valt att idag, den 27 mars 2016, placera Norrbergsskolan i Vaxholm på Gula Listan, en nationell varningslista över hotade svenska kulturmiljöer. / PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!