Rivet

Norra Station

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Rivningshotad. I samband med den storskaliga exploateringen av Norra stationsområdet är bland annat Norra stations expeditionbyggnad, det s.k. Klockhuset uppfört 1924, rivningshotat för att ge plats för kontor och bostäder. Klockhuset berättar om områdets historia som järnvägsstation och godsterminal. Trots den höga exploateringsgraden i förslaget (läs mer på SBK:s webbplats) ges inget utrymme för integration av äldre bebyggelse som visar stadens årsringar, skapar historisk mångfald och en historiskt varierad stadsmiljö. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
Den nya stadsplanen för Norra Station klubbades i kommunfullmäktige den 15 mars. Läs artikel på Lars Epsteins blogg i Dagens Nyheter. 
Byggnadsvårdsföreningen konstaterar att Stockholm är på väg att missa chansen att skapa en levande stadskärna som kan ge den nya stadsdelen ett hjärta - ett Covent garden för Stockholmarna med shopping, historisk förankring, restauranger, kaféer och kultur i kvällssolen. (Länk nedan).
12-02-2014
Rivning av de runt 100 år gamla godsterminalerna har inletts. Uret i klocktornet är nedmonterat och stora skador på fasaderna har uppkommit. Hela området har stängslats in och det ena godsmagasinet är rivet. När själva stationsbyggnaden kommer att rivas är oklart.
17-02-2014
Den 14:e februari påbörjades hastigt och olustigt rivningen. Inledningsvis talade man om att spara tornet, men så blev det inte. Än återstår pendangen till det nu sprängda klockhuset, det är nästan identiskt men saknar torn och har en underbar liten lanternin på taket. Kanske kan åtminstone detta sparas?
07-04-2014
Moderaterna i Stockholms stadshus ångrar sig och bygger upp det rivna klocktornet vid Norra station igen. Det kommer dock inte att byggas upp som det såg ut, utan mer som en "konstnärlig utsmyckning" gjord på det tegel som inte har hunnit säljas på Blocket...Enligt senaste uppgifter rivs det kvarvarande expeditionshuset i maj.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!