Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Nåta golv

Frågeställare: Karin

Ett original 1700-tals plankgolv behöver nåtas. Har förstått att det kan vara en brandrisk om man använder lin och sedan oljar golvet. Vad händer om man lackar? Finns något annat material än lin som är bra att använda?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är ett vanligt problem att det blir glipor mellan tiljorna i gamla golv, särskilt efter att centralvärme installerats i husen. Alla golv av massiva plank rör sig med årstiderna och vissa springor får man acceptera. På vintern brukar springorna vara som störst och i augusti/september som minst beroende på den relativa luftfuktigheten. Men större springor som inte ens försvinner under sensommaren kan åtgärdas.
Det finns olika metoder att lösa problemet och som vanligt är den mest arbetskrävande den elegantaste, nämligen att låta en erfaren snickare försiktigtlyfta på tiljorna och knacka ihop dem. Men det är inte helt enkelt och beror på hur golvet är fäst i reglarna.
Ett 1700-talsgolv oljades inte utan såpskurades, och då kan drevning med lin fungera bra om man får det att sitta kvar i de breda springorna.
Ett annat alternativ är att låta en erfaren snickare lusa i med smala lister i de grövsta springorna. Om man såpskurar, vilket generellt är enklast och bäst för den här typen av golv, kommer det nya virket efterhand att anta samma färgton som det övriga golvet.
Att lacka golvet är inte reversibelt och liksom att nåta springorna med någon typ av elastiskt fogmaterial innebär det att golvets karaktär förvanskas.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!