Hotad

Morkarlby gamla skola

Län: Dalarna
Ort: Mora

Morkarlby gamla skola i Mora hotas av rivning. En privat företagare vill riva byggnaden och uppföra ett 40-tal nya hyreslägenheter på tomten. Skolbyggnaden invigdes 1914 och besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Den är upptagen i det kommunala bevarandeprogrammet från 1991.

Externa länkar
Uppdateringar
28-04-2016

"Byggnaden bör bevaras och dess exteriör förses med k- eller q-bestämmelse samt rivningsförbud i detaljplan. Det är positivt om fönstren återställs till spröjsade partier. Eftersom de kulturhistoriska värdena främst finns i byggnadens exteriör bör en ombyggnad till bostäder vara möjlig. Detta kan även innebära ändring av planlösningen, vilket dock inte bör tilllåtas påverka de glasade partierna negativt."

Ovanstående text är hämtad ur Antikvarisk rapport för Morkarlby gamla skola, framtagen av antikvarie Lovisa Smedberg på uppdrag av Dalarnas Museum den 28 april 2015. Skolmiljöns, inklusive lärarbostaden, kulturhistoriska värden är otvivelaktigt stora och mycket tyder nu också på att kommunens ansvariga går på en bevararlinje, något vi från Svenska Byggnadsvårdsföreningen starkt förordar. /PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!