Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Mögel på takfoten

Frågeställare: Lennart

Har ett hus byggt 1989 med valmat tak.Den som byggde huset från första början hade nog lite för brottom, vi har haft mögel i badrummet och en spik satt fast iett vattenledningsrör.
Varit uppe på vinden och tittat, lösullen som är isoleringen ligger ända ut till takfotens innersida kan denna vara orsak till kondens så att det bildas mögelfläckar på utsidan av takfoten? Skall jag angripa problemet från utsidan? då det är trångt att gå via vinden, kan inte komma fram över allt. Ta bort överflödig isolering och sedan nytt virke till takfoten. Tack på förhand.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det här är svårt att avgöra utan foto. Mögel på skuggade delar är inte ovanligt och om det är ytligt kan du nog bara tvätta bort den med vatten, såpa och rotborste. Om du har mögel även på insidan bör du låta en erfaren konstruktör komma med ett åtgärdsförslag.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!