Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Moderna varianter på falsat plåttak

Frågeställare: beja231

Vi har ett hus som är byggt 1922 med valmat tak och flera takkupor och frontespis. Taket som troligen är orginal har nu trots kontinuerligt underhåll rostat sönder på några ställen och det har läckt in vatten. Taket är utfört som ett falsat plåttak och betyder mycket för husets karaktär varför vi vill ha ett likadant/liknande igen. Vi har inga hängrännor, utan taket är försett med plåtinklädda uppstående kanter längst ner som leder vattnet ner i vackra kupor och vidare till stuprören. Att hantverksmässigt göra ett sådant tak verkar bli väldigt dyrt så vi har tittat på modernare "klicksystem" och undrar nu om dessa kan fungera som fullgod ersättning, både tekniskt och estetiskt? Det tidigare taket är svartmålat, vilken ytbehandling är att rekommendera, en granne har lagt ny tegelpanneprofilerad plåt på sitt hus där fabriksmålningen släppt i stora sjok och det vi självklart inte uppleva. Finns det någon litteratur eler artiklar om ämnet? Kan tyvärr inte ta någon bild just nu - fullt med snö!

Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Hej
Om ett klicksystemtak är en fullgod ersättning eller inte är väldigt mycket en fråga som sitter i betraktarens ögon. Om vi börjar med det tekniska så har varje plåttak som är skruvat med skruv utifrån, genom plåten, mycket kortare livslängd än ett riktigt falsat plåttak. Skruvarna ger sig med tiden och dessutom har de ju gummitätningar mot plåten som blir torra och börjar läcka. Sedan finns det andra system som inte har skruvar utvändigt. De är förhållandevis nya och vi har väl ännu inte hunnit se hur länge de håller men jag har ju svårt att tro att dom kan hålla de ca 100 år som man kan räkna med för ett välgjort falsat plåttak. Utseendemässigt är ju klicksystemen grövre, saknar tvärfalser och låter sig knappast kombineras med ståndrännor, alltså den typ av rännor uppe på taket som ni har på huset. Den bästa ytbehandlingen på plåttak: som du nämner så har det ofta varit problem med fabriksmålad plåt a la grannens tegelprofil, även om den brukar hålla åtminstone i 10-15 år. Platsmålat är det som funkar bäst i längden. Det finns inte riktigt utrymme här att gå in på detaljerna i det området, se t ex den artikel som jag skrev i Byggnadskultur 2/2006 (finns i artikelbanken http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/underhåll-av-plåttak) eller artikeln "Plåten som inte kan målas" om nya plåtkvaliteter i nr 4/2010, som finns att köpa i webbshopen på www.byggnadsvard.se.

Tyvärr är plåtslagare ett bristyrke vilket driver upp priserna på hantverket. Valet måste ni göra själva men några ord på vägen kan ju vara att man mycket oftare i efterhand retar sig på när man köpte den billigare, enklare varianten som inte känns alldeles rätt medan man sällan ångrar när man kostade på sig det som har högst kvalitet, även om det sved just när man fick gräva lite djupare i plånboken.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!