Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Markduk i grunden?

Frågeställare: Tveksam

Vi lägger om golvet i ett hus från 1900. Grunden är av stora granitblock, men två sidor gränsar till nyare grunder. Har nu bytt från moderna mtrl till de som andas (thermocell och massivt trägolv.) Nu vill snickarna lägga en plastduk närmast marken för att undvika fuktvandring från marken. "Känns" fel tycker jag. Missar man inte hela poängen med trä rakt igenom om man gör så? Grunden något fuktig men inte jättemkt. Hur ska vi göra?

Tacksam för snabbt svar.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Åtgärden är beroende på flera faktorer: är det markfukt, kondensfukt, eller fukt utifrån från takavrinning eller lutning mot huset. Den föreslagna lösningen syftar till att stoppa markfukten under huset men fungerar inte mot vatteninträngning från takavrinning/marklutning eller kondensfukt från felaktig ventilation, tex att varm sommarluft kommer in och kondenserar i den kyliga grunden. Jag rekommenderar en noggrannare undersökning innan ni bestämmer åtgärd. Om ni har tid kan ni mäta den relativa luftfuktigheten med en enkel hygrometer i grunden i samband med regn och olika utomhustemperaturer. Om ni är medlemmar i Föreningen kan ni kontakta era länsombud för att få tips om bra konsulter.
En annan aspekt är att ni bör välja en metod som entreprenören kan lämna lång garanti för, 2 år räcker inte eftersom mögelkonsekvenser kan dröja upp till 5 år.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!