Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Måla med linoljefärg i källaren

Frågeställare: Rolf Källman

Hej, jag har ett 1920-talshus med en källare i platsgjuten betong. Jag planerar att måla om väggar och golv och undrar om jag kan använda linolja. Väggarna är huvudsakligen bemålade, med troligen alkydolja, direkt på betongen. I ett rum är de putsade med kalkbruk och kalmålade, vilket jag tänkte behålla. Golven är en blandning av omålad betong, linoljemålade och troligen alkydoljemålade. Det är olika nivåer i källarrummen och till saken hör att jag till och från får fuktgenomslag underifrån genom sprickor i de lägst liggande golven.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Naturkrafterna vill jämna ut klimatet på ömse sidor av konstruktionen. När det gäller murverk innebär det i vanliga fall en fukttransport från den relativt fuktiga marken på utsidan till den torrare insidan. Ju varmare och torrare man har i källaren desto snabbare går fuktvandringen. Därför får man ofta putsbortfall och utfällda salter på väggarna i källare, framför allt om man inrett till bostad utan att ha dränerat ordentligt på utsidan. Källarklimatet bli fuktigare om man tar bort ved- eller oljepannor.

Om du inte har problem med bomputs och saltutfällning och väggarna är målade sen tidigare så är nog linoljefärg ett bra val. Rådgör med tillverkaren för ditt specifika fall. På ren puts brukar man annars förespråka mineraliska färger som kalkfärg eller tvåkomponents silikatfärg. Fukten på de lågt liggande golven är nog svår att bli av med om du inte vill gräva upp och dränera. Kanske skall du lämna det obehandlat? Annars får du nog acceptera att måla om då och då. Ett alternativ kan vara ett klinkergolv.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!