Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

luftspalt vid isolering av tak i härbre?

Frågeställare: Eva Rindler

Vi tänker isolera vårt härbre med cellulosaskivor och använda så tjock isolering att tillverkaren sa att luftspalt ej behövs. Huset har inte varit uppvärmt och det är en öppen takstol. Yttertaket är belagt med råspont och papp och senare kommer vi lägga tegel. Nu har vi upptäckt att råsponten under vintern har fått mögelangrepp på undersidan. Vi undrar hur vi ska tänka nu med ev luftspalt eller hur vi bör agera? /7 Eva och Dan

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Mögelfläckar kan uppstå på alla ytor om den relativa luftfuktigheten är hög och det finns tillgång på organiskt material. Att det har uppkommit på den nya råsponten kan ha flera orsaker, luftfuktigheten kondenserar mot kalla ytor som i detta fall har varit taket, virket kan ha lagrats så att sporer kan ha fått fäste och/eller att virket har varit fuktigt och inte har kunnat torka ut. Råspont brukar ju inte heller vara av bästa virkeskvalitet. Takpappen gör att uttorkning uppåt går trögt och om huset har varit ouppvärmt blir det fuktigt innomhus, särskilt på hösten. Man vill ogärna bygga in mögel i konstruktionen och därför bör det tas bort noggrannt. Använd dammsugare med Hepa-filter och en kraftig borste samt friksluftsmask. Därefter kan man pensla på med mögelhämmande medel. I vår webbshop finns en bok om mögelsvamp i byggnader som ger detaljerad kunskap.

Beträffande luftspalt eller inte bör ni följa isoleringstillverkarens rekomendationer så att deras garanti gäller. Ni bör redogöra för problemen och förutsättningarna, till exempel om huset står skuggigt, om det är åstak och om det skall förbli ouppvärmt. I ert fall vore det kanske bra med en lite tunnare isolering och en svag uppvärmning i huset så att inneklimatet blir torrare än utomhus och det blir ett litet uttorkande värmeläckage genom hela isoleringen upp till den eventuella luftspalten. Kontrollera klimatet med en enkel hygrometer så att ni kan se om luftfuktigheten når kritiska värden.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!