Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Luft/vatten-värmepump till enrörs-system med elpatroner?

Frågeställare: Peter

Vi har ett riktigt gammalt stenhus med ett väl fungerande gammalt värmesystem (50-tal?) med kökspanna och två kompletterande elpatroner på 6 resp. 4 kW, men diskuterar att i samband med en ombyggnation installera en luft/vatten värmepump. Eftersom vi förstår att utvattnet i gamla system måste hålla en högre temperatur än pumpen kan ge, så tänkte vi koppla pumpens utvatten till systemets invatten till pannan. Funkar det? Bra idé, eller ska vi tänks på annat sätt för att få ner elkonsumtionen ? Hur ska vi tänka kring den 25 år gamla cirkulationspumpen? Vi kan koppla runt den om vi vill eftersom självcirkulationen funkar.

Expertsvar

Jag skulle gissa att luft/vatten värmepumpen klarar stora delar av ert uppvärmningsbehov. Men ni måste docka den med det befintliga värmesystemet på ett speciellt sätt för att kunna behålla möjligheten att använda själcirkulationen. Det man då kan göra är att skära in både tillopp och retur från värmepumpen på kökspannans stigarledning. För att inte värmepumpens värme bara ska snurra runt i värmepumpens ledningar måste en backventil monteras på stigarledningen mellan anslutningarna för värmepumpens tillopp och retur. Denna lösning är normalt mycket praktiskt men den har ett problem. Backventilen på kökspannans stigarledning kan innebära en säkerhetsrisk vid en eventuell ångkokning i kökspannan, vilket gör den tveksam ur regelsynpunkt. Man kan i detta fall montera en termostatisk självverkande kylvattenventil (SYR-ventil), vilket på kökspannor ibland kan vara svårt. En annan lösning kan vara att montera in extra säkerhetsventiler. Ta hjälp av en erfaren VVS-konsult som kan skissa på hur VVS-installatören skulle kunna utföra installationen.

Gällande cirkulationspumpen så är det en bra idé att byta ut den till en ny energieffektiv pump. De mest energieffektiva pumparna idag är varvtalsstyrda, d.v.s. minskar hastigheten då motståndet i systemet ökar (d.v.s. termostatventilerna på radiatorerna stänger). Jag förutsätter dock att ni inte har termostatventilerna på radiatorerna, eftersom det skulle göra att självcirkulationen inte fungerar, utan har gammeldags handreglerade radiatorventiler. Om detta stämmer så är motståndet i radiatorsystemet tämligen konstant och en varvtalsstyrd cirkulationspump gör ingen större nytta. Välj i stället en ny cirkulationspump med manuell hastighetsreglering. Sätt den på lägsta hastigheten och se om det räcker, om inte så öka till nästa hastighet tills det räcker.

Frågan är besvarad av VVS-konsult Christer Nordemo

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!