Rivet

Lokstallarna

Län: Uppsala
Ort: Uppsala
Rivningshot. Jernhusen har fått rivningslov för lokstallarna i Uppsala, uppfört 1909-1913 efter ritningar av Folke Zetterwall. För att klara tågtrafikens ökning utfördes under i början av 1900-talet en omfattande ombyggnad av bangården. Det var nu lokstallarna tillkom med plats för 12 lok. Dessutom tillkom en rangerbangård, en mindre reparationsverkstad, ett vagnsrevisionsskjul samt ett manskapshus.
Externa länkar
Uppdateringar
21-05-2014
I en intervju i UNT säger fastighetsägaren Jernhusen att de gamla lokstallarna på Säbygatan i Boländerna är slitet och obrukbart och att det är för kostsamt att göra i ordning den befintliga byggnaden. De menar att det skulle kosta tiotals miljoner kronor att sanera och renovera byggnaden, och att det därför är bättre att riva och bygga upp något nytt. Eva Edwardsson (FP), ordförande i kulturnämnden är kritisk till att plan- och byggnadsnämnden aldrig skickade ärendet på remiss till kulturnämndens stadsantikvarie, att de aldrig har fått någon chans att yttra sig. Edwardsson är också självkritisk till att kommunen inte har bättre koll på värdefulla kulturmiljöer vilket medborgarna har rätt att förvänta sig.
03-06-2014
Rivning pågår.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!