Rivet

LM Ericsons f.d. kabelfabrik i Älvsjö

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre etapper mellan 1954 och 1965. Byggnaden har förändrats genom mindre om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. LM Ericsson etablerade sig på platsen 1909 och området har kompletterats med nya kontors- och industrilokaler fram till 1990-talet. Totalt finns idag ca 93 000 m2 kontors- och verksamhetslokaler i hela området. Flertalet av fabriksbyggnader är idag tomställda medan kontorsbyggnaderna innehåller olika verksamheter. Kontorsbyggnaderna föreslås bevaras för att främja arbetsplatser i enlighet med Söderortsvisionen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!